top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

1. Taraflar
İşbu Sözleşme (Sözleşme) bir tarafta, Çağdaş mahallesi 84055 nolu sokak no:3 adresinde faaliyet gösteren, 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanuna göre faaliyette bulunan Cemalettin Kır Wodimark Bilişim Hizmetleri (Wodimark ve/veya Satıcı) ile www.wodimark.net alan adlı web sitesini kullanan “Alıcı” arasında akdedilmiştir.


İşbu sözleşme münhasıran, Wodimark’a ait www.wodimark.net alan adı altındaki internet sitesini (web sitesi) ziyaret etmek suretiyle site üzerinden, internet ortamında alışveriş yapan tüm gerçek ve tüzel kişi tacirler ve/veya ticari iş mahiyetinde sayılan işlemler bakımından geçerlidir.


Web sitesi’nde yer alan ‘Kullanım koşulları, üyelik sözleşmesi’, ‘işlem rehberi’, ‘iletişim bilgileri’nde yer alan hükümler; işbu sözleşmeye konu işlemlere aykırı olmadığı sürece alıcı için de geçerlidir. Alıcı, tüketiciler için geçerli olan, tüketici mevzuatından doğan özel hükümlerin, kendisi için de geçerli olacağını ileri sürmeyeceğini beyan ve kabul eder.


2. Sözleşmenin Konusu
ALICI'nın, SATICI'ya ait www.wodimark.net  adresinden, internet ortamında siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Web Sitesi’nin gerek Kullanım Koşulları/Üyelik Sözleşmesi, gerekse işbu Sözleşme’ye göre, ALICI tarafından SATICI’ya ürün siparişi veya hizmet talebinin iletilmesiyle, ALICI; Web sitesindeki koşulları ve Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur.


3. Sözleşme Konusu Ürünün Temel Özellikleri
Ürünlerin/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, aşağıda belirtildiği gibidir.


#    Ürün (Hizmet) Kodu    Ürün Adı (Hizmet)    Adet


ALICI, Web Sitesi’nden ancak azami 9.999.999 TL. karşılığında ürün siparişi verebilir ve/veya hizmet talebinde bulunabilir. Bu tutarı aşacak şekilde yapılacak siparişler, Wodimark tarafından kabul edilmez ve işleme konulmaz. Bu tür siparişler için ALICI’nın doğrudan SATICI’ya başvurması gerekir.


4. Ödeme Şekli: Kredi Kartı İle Ödeme
4.1. ALICI’nın Bankası kampanyalar düzenleyerek, seçilen taksit adedinin üstünde taksit uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar ALICI’nın bankasının inisiyatifindedir ve Wodimark’ın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.


4.2. Havale ile yapılacak siparişlerde, 2 gün içinde ödeme yapılmadığı taktirde, ALICI’nın siparişi Web Sitesi sistemi tarafından otomatikman iptal edilir. Bu durumda ortaya çıkacak sorumluluklar ALICI’ya aittir. Havale işlemini gerçekleştirdikten sonra işleme ait dekont örneğini 05452968450 whatsapp adresine veya https://www.wodimark.net /siparisler linkinde yer alan ilgili siparişinize ödeme bildir butonunu kullanarak iletiniz.


4.3. Diğer yandan vadeli satış uygulanmamaktadır.


4.4. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler ALICI'ya aittir. Ürün kargo şirketine teslim edildikten sonra SATICI sorumluluğunu ifa etmiştir ve oluşabilecek gecikme, kaybolma gibi durumlarda sorumlu değildir.


4.5. İşbu sözleşmenin akdi ve uygulamasından doğacak damga vergisi ve diğer her türlü resim vergi ve harcın ödenmesinden ALICI sorumludurlar.


5. Teslimat

 

5.1. SATICI’nın, ALICI’nın siparişi üzerine Sözleşme ile bağlı olabilmesi ve teslimat için; işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


5.2. Teslimat işlemleri, ödemenin yapılmasından itibaren başlar. SATICI, teslimatın gecikmesi haline durumu derhal ALICI’nın e-posta adresine bildirecektir. Ürünlerin, ilgili sürede SATICI tarafından teslim edilememesi halinde; SATICI, ALICI’ya ödemeyi iade eder. Ürünlerin ithal olması ve SATICI’nın stoklarında olup/olmasına bağlı olarak; gecikmeden veya teslimatın hiç yapılamamasından dolayı ALICI, SATICI’dan herhangi bir zarar, ziyan, kar kaybı, dolaylı ve doğrudan zarar tazmininde bulunamaz.


5.3. Ürünlerin teslim yeri, kargo şirketi veya ALICI’nın bildirdiği teslim alacak kişidir.


5.4. ALICI, siparişi verdikten sonra; SATICI tarafından kendisine teyit amaçlı elektronik iletişim aracıyla teyit gönderilip gönderilmemesinin SATICI’nın taktirinde olduğunu beyan ve kabul eder.


5.5. Ürünün teslimi ile; ALICI, ürüne ait garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. diğer teknik belgelerin kargoda olup olmadığını kontrol etmelidir. ALICI, bu gibi hususları, teslimden itibaren 2 gün içinde bildirilmelidir; aksi halde SATICI, ALICI’NIN taleplerini karşılamakla yükümlü tutulamaz.


6. Ayıplı Ürün:
ALICI, Ticaret Kanunu hükümlerine göre (md. 23); Ürünün, ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise 2 gün içinde durumu SATICI’ya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse ALICI ürünü teslim aldıktan sonra 8 gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde SATICI’ya ihbarla yükümlüdür.


ALICI’nın teslim aldığı ürünlerin iadesi ancak SATICI’nın onayı ile, müşteri memnuniyeti gözetilerek İHTİYARİ OLARAK gerçekleştirilmektedir. Burada belirtilen takdiri durum ALICI’ya hiçbir kazanılmış hak vermemektedir. TAKDİRİ OLARAK iadesi kabul edilen ürünler ancak iade faturasının kesilerek ALICI’ya teslim edilmesi halinde mümkün olmaktadır. Aksi takdirde işlem gerçekleştirilmeyecektir.
Faturası tüzel kişi adına düzenlenen ürünlerin iadesi İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.


7. Garanti
7.1. Sözleşme konusu Ürünler üretim hatalarından doğabilecek arızalara karşı, teslim tarihinden itibaren yasalarca belirtilen  süre ile SATICI’nın garantisi altındadır. SATICI garanti kapsamındaki Ürünleri, ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.
7.2. Garanti süresinde bir ürünün arızalanması halinde, durumun ALICI tarafından derhal (24 saat içerisinde) yazılı olarak SATICI’ya bildirmeli ve ürünü SATICI’nın belirtilen adreste bulunan Teknik Servisine gönderilmelidir. SATICI’ya gönderilmeden, ALICI tarafından arızası onarılmaya çalışılan ürün garanti kapsamında değerlendirilmez.
7.3. Kullanıcı hatalarından, kaza sonucu veya Mücbir Sebeplerden oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışında kalıp, SATICI tarafından belirlenecek ücret karşılığı servislik hizmeti verilecektir.


8. Mücbir Sebepler
Taraflardan hiçbiri doğrudan veya dolaylı olarak tabii afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, harp, grev, yangın vb. gibi mücbir sebeplerden dolayı bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ifa edememesi halinde hizmetin aksamasından sorumlu tutulmayacaktır.


9. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak hazırlanmış olup sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, münhasıran Gaziantep Adliyesi Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
ALICI, işbu Sözleşme, siparişten dolayı SATICI ile arasında çıkacak her tür uyuşmazlıkta; SATICI’nın ticari defter ve kayıtlarının, elektronik bilgi ve belgelerin delil olarak kullanılacağını kabul ve beyan eder.

bottom of page